Strokovno posredovanje

 

Svetovanje na področju primarne živilske proizvodnje, svetovanje na področju živilstva:

 

  • HACCP, dobra higienska praksa: vzpostavitev in izdelava celotnega sistem notranjega nadzora ali samo posamezne faze.
  • Pregled živilskih obratov, ogled dejanskega stanja in strokovno svetovanje pri vzpostavitvi učinkovitega HACCP sistema /analize tveganja, nadzor nad kontrolnimi točkami, preventivni in korektivni ukrepi, nadzor in dokumentacija/
  • Strokovno svetovanje pri izdelavi deklaracij.
  • Izvajanje notranjega nadzora kot pooblaščena zunanja sodelavka.
  • Usposabljaje zaposlenih na področju higiene živil in HACCP sistema /program lahko popolnoma prilagodimo potrebam naročnika/
  • Dodatno individualno svetovanje podjetnikom in podjetjem z živilsko dejavnostjo
  • Postavitev tehnološke dokumentacije, proizvodne specifikacije, skladno z veljavno zakonodajo.
  • Svetovanje in pomoč pri planiranju, organizaciji proizvodnega dela.
  • Izvedba delavnic s področja prehrane.